تحريف آشكار سخنان استاندار از سوي خبرگزاري مهر
به گزارش روابط عمومي استانداري مازندران،درجلسه امروز شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان،استاندار مازندران درسخناني تمامي مديران دستگاه هاي اجرايي را به همدلي وهمكاري درجهت توسعه استان توصيه كرد واز همه مسئولين خواست تا با استفاده از نظرات نمايندگان محترم مجلس درجهت رفع مشكلات مناطق شهري وروستايي استان همت وتلاش كنند.
سيد علي اكبرطاهايي درادامه سخنان خود آرامش موجود دراستان را نتيجه همكاري وهم فكري مديران با نمايندگان مجلس دانست وگفت: نبايد مسئولين دواير دولتي خواسته يا ناخواسته وارد مسائل حاشيه اي شوند وباعث ايجاد فضاي نااميدي درجامعه گردند.
اما متاسفانه خبرگزاري مهر دريك اقدام غيرحرفه اي وبسيار غيرمعقول به نقل از استاندار مازندران مطالبي را روي تلكس خبري استان هاي خود برد كه باعث تعجب حاضرين وحتي ديگرخبرنگاران حاضر درجلسه گرديد.
خبرنگار اين خبرگزاري كه سابقه نشر غيرواقع خبرهاي اين استانداري را هم دركارنامه خود دارد مطالبي را به طاهايي ،استاندار مازندران نسبت داد كه اساسا كذب محض بوده وبه همين جهت از سوي استانداري مازندران شديدا تكذيب مي گردد.
بنابراين گزارش به اقرار تمامي خبرنگاران محترم درجلسه وبازنگري فايل صوتي وتصويري جلسه مذكور،استاندار محترم كوچكترين اشاره اي به فعاليت هاي فعلي وسخنان نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در خبرگزاري ها وسايت هاي خبري ننمود وتنها به ادامه همكاري مديران استان با اين عزيزان تاكيد نمود.
لذا استانداري مازندران حق پيگيري بعدي اين اقدام غير اخلاقي خبرگزاري مهر را براي خود محفوظ مي داند واز خبرنگاران محترم رسانه هاي ديگر كه با رعايت امانت وصداقت به اطلاع رساني مي پردازند كمال تشكر وامتنان را دارد.

+ نوشته شده در بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت توسط عربی مقدم |